Magyar Falu Program digitális temető fejlesztés pályázat
Az idő pénz, programunk pedig a jövő a jelenben!
Ne késlekedjen!

A Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések” A pályázati kiírás kódszáma: MFP/ÖTIFB/2024

A pályázati kiírás célja

A Miniszterelnökség (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program keretében Magyarország területén működő 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai, önkormányzatok társulásai (a továbbiakban: önkormányzat vagy társulás) részére, melynek célja a települések infrastrukturális fejlesztésének, valamint az önkormányzati közfeladatok hatékony ellátásához szükséges eszközök beszerzésének támogatása.

A pályázati kiírás az alábbi kategóriákat tartalmazza:

Temetők kisléptékű infrastrukturális fejlesztése (MFP/ÖTIFB/2024/TKIF)

A pályázat benyújtásának határideje és módja
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak rendelkeznie kell hivatali kapuval. A Kincstárral a kapcsolattartás kizárólag hivatali kapun keresztül, elektronikus úton történik. Jelen pályázati kiírás keretében a pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség: 2023. december 13. – 2024. január 12.
A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár! A pályázat módosítására - a hiánypótlás kivételével - a benyújtást követően nincs lehetőség!